Dit meetnet bevat een 60-tal meetlocaties die zich uitstrekken over de westerschelde en de provincie Zeeland.  
Dit meetnet bevat een 15-tal meetlocaties die zich uitstrekken voor de Vlaamse kust. Tevens gekoppeld met het OMS in Zeebrugge

 

Volgende parameters worden aangeboden op een diverse set locaties

Waterhoogte
Stroomnelheid -en richting
Golfhoogte, periode -en richting
Chlorositeit
Debiet
Watertemperatuur
Deining
Zicht

Verwacht hoog/laag water
Verwachte maximale deining

Naast parameters zijn tevens vrije tekstberichten beschikbaar

Disclaimer
Hymedis is een distributiecentrum voor hydro-meteo gegevens, gelokaliseerd in Vlissingen.

Vanuit twee meetnetten (Vlaamse banken en HMC) stromen op continue basis actuele gegevens omtrent waterstand, wind, stroming,... naar dit centrum. Deze gegevens worden verwerkt en via draadloze en vaste communicatie aangeboden aan de loodsen, dienstvaartuigen en walposten werkzaam in het gebied.

Het raadplegen van deze gegevens kan gebeuren met behulp van verscheidene eindapplicaties. (Klik op een figuur voor een beschrijving van de applicatie)

WAP ECDIS Vaste kaart

Hymedis Boord Unit

 

Hymedis is een gemeenschappelijk Belgische-Nederlands intiatief van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse overheid (MDK) en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zeeland van de Nederlandse overheid (RWS). De projectvoering is in handen van het Beheer- en Exploitatieteam van de Schelderadarketen (BET)
U kan onze online applicaties opstarten:
U kan onze standalone applicaties downloaden:
U kan de handleidingen downloaden:

Voor meer informatie omtrent de werking en het gebruik van Hymedis kan u terecht bij


Hymedis maakt gebruik van GPRS voor draadloze verspreiding van gegevens. (Klik op de figuur voor meer uitleg).
Realisatie